A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Tádžikistán - Průvodce

Je hornatým státem v Asii, který sousedí s Afgánistánem, Čínou, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Díky vysokohorském reliéfu zde nejsou dobré podmínky pro vybudování dobré infrastruktury a zemědělství. Na sedmi procentech území, žije 90 procent veškerého obyvatelstva. Mezi nejhustěji osídlené města patří Dušanbe, Chudžand, Gissarské údolí a údolí města Chudžand. V zemi převažuje hlavně rostlinná výroba, jako je bavlna, zelenina, ovoce a pšenice. Tadžikistán zrovna nepatří mezi přeplněná turistická centra, ale právě proto je místem nového poznání. Na své si především přijdou milovníci horské turistiky.

Historie

Historie tohoto státu sahají až do Středověku, kdy první obyvatelé přišli na toto území 4 000 let př.n.l. Byli to právě Židé, kteří utíkali před pronásledováním z Babylónu. V průběhu 19. století obsadilo zemi carské Rusko a místní obyvatelé začali vést partyzánskou válku. Po Bolševické revoluci, nebyla schopná Ruská armáda ovládnout toto území a nastolit bolševický režim a koncem 20.století, byla Ruská armáda vytlačena partyzány do hor. V roce 1929 vzniká Tadžikánská sovětská socialistická republika. Po 11. září 2001 začalo proudit mnoho uprchlíků z Afganistanu, kde právě probíhala válka mezi Talibanem a USA.

Podnebí

Počasí je zde kontinentální s velmi horkým létem a naopak studenou zimou. Průměrná teplota v lednu je až -25 stupňů Celsia. V červenci až 28 stupňů.

Praktické rady

Pro zahraniční návštěvníky Tádžikistánu není předepsán povinná směna cizí měny ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt a vycestování. U účastníků organizované turistiky dosvědčují zajištění pobytu turistické doklady (vouchery) a u osob individuálně cestujících do Tádžikistánu k návštěvě občanů Tádžikistánu je pak garancí policií ověřený zvací dopis, obsahující mj. závazek zvoucí osoby, že uhradí všechny výdaje spojené s pobytem pozvané osoby v Tádžikistánu a jejím zpětným vycestováním ze země. Je přísně zakázáno dovážet do Tádžikistánu silně působící nebo jedovaté látky či narkotika, a to i pro vlastní potřebu. Porušení tohoto předpisu se trestá několikaletým odnětím svobody. Na dovoz střelných zbraní je nutné mít zbrojní průvodní listy, u loveckých zbraní pak povolení Ministerstva vnitra. Při dovozu a vývozu zvířat se vyžaduje veterinární certifikát.

Poslední editace textu: 5.11.2013 22:44